FİNANS

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı neden uygulanır, nasıl hesaplanır?

Ticaretten reklam dünyasına pek çok farklı alanda etkinlik gösteren şirketler, çeşitli yollar ile kar elde etmeye çalışır. Hisse senetlerinin bir karşılık alınmaksızın ortaklar arasında dağıtılması yöntemine dayanan bedelsiz sermaye artırımı, şirket stratejilerinden biri olur. Bu yöntemin avantajları, detayları ve seçenekleri ile alakalı tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

 Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı neden uygulanır, nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • Bedelsiz Sermaye Artırımı Hangi Özelliklere Sahiptir?
  • Bedelsiz Sermaye Artırımı Neden Uygulanır?
  • Bedelsiz Sermaye Artırımı Nasıl Hesaplanır?
  • Bedelsiz Sermaye Artırımının Şirketlere Sunduğu Avantajlar Nelerdir?
  • Bedelsiz Sermayenin Bedelli Sermayeye Karşın Artısı Var Mıdır?

Şirketlerin emisyon primi, iştirak ve duran satış karları, yeniden değerlendirme değer artışı gibi etkinlikleri; kendine ait bir iç kaynak oluşumuna yol açar. Bu kaynaklar dışında harici hiçbir kaynak talep edilmeden hisse senetlerinin ortaklar arasında bölüştürülmesi, bedelsiz sermaye artırımı nedir sorusunun en net cevabıdır. Şirkete ek bir finansman sağlamayan bu yöntem, büyük bir vergi avantajı sunar. Ayrıca enflasyon karşısında değerini yitiren sermayenin güncellenmesi için de oldukça uygun bir yol olarak kabul edilir. Türk Ticaret Kanunu tarafından resmî bir işlem şeklinde tanımlanan strateji, 3 ayrı maddede yöntem ve avantajları şeklinde açıklanır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hangi Özelliklere Sahiptir?

Pek çok şirketin uygulamaya geçtiği bedelsiz sermaye artırımı ne demek sorusunun yanı sıra özelliklerinin açıklanması da oldukça büyük önem taşır. Şirketlerin finansal kaynaklarını daha kullanışlı hale getirmesinde etki sahibi bu yöntemin önemli noktaları, ilerleyen dönemde karşılaşılabilecek durumları aydınlatma konusunda herkese yardımcı olur. Şirketin öz sermayesinde her ne kadar bir değişim görülmese de, satış işlemlerinde teşvik edici hareketlenmeler ortaya çıkar. Hisse fiyatında yaşanan düşüş, aynı hissenin satılma ihtimalini artırıcı bir etkiye yol açar. Bu sayede toplu halde satışı zor olan hisselerin ayrı ayrı gelir kaynağına dönüşmesi mümkün olur. Artırım sonucunda şirketin piyasa değerinde de yükseliş yaşanmaz. Ancak piyasa içerisindeki aktifliği belirgin düzeyde artış gösterir. Şirkete doğrudan bir katkısı gözükmeyen yöntem, dolaylı yollardan alıcı ve satıcılar için gerekli düzenlemeleri en uygun biçimde gerçekleştirir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Neden Uygulanır?

Teknik açıdan pek çok sebebin bulunduğu bedelsiz sermaye artırımı hisseyi nasıl etkiler ve ne gerekçe ile uygulamaya geçilir denildiğinde çeşitli nedenler sayılabilir. İlk sebeplerden biri hisse likiditesini artırmaktır. Değeri belli bir seviyeye gelen hisselerin akışkanlığını kaybetmesi, kaynak açısından şirketi olumsuz etkiler. Bölünmenin gerçekleştirilmesi ile hisse senetlerinin piyasada hızlı ve kolayca el değiştirebilir hale gelmesi sağlanır. Diğer yandan hisse değerini artırmak için elverişli bir yöntem olan bedelsiz sermaye artırımı örnek şirket stratejileri arasına yerleşir. Bölünme sonucu hisse sayısı, hisselerin toplam değerinde de gözle görülür bir değişikliğe yol açar. Özellikle küçük yatırımcıların yönelmesi ile birlikte şirkete giren gelir miktarı yükselir. Yöntemin temel sebeplerinden bir başkası ise finansal kaynakların kullanılamayan kısımlarını aktifleştirmektir. Yıllar içerisinde büyüyen ve gelişen özsermaye kalemlerini finansal kaynaklara dönüştüren yöntem, kaynak sayısının artırılmasına aracılık eder. Çeşitli amaçlarla uygulanan şirket stratejileri, piyasaya canlılık ve hareket getirir. Bu şekilde firmaların kar oranı ve sezon aktifliği korunmuş olur.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Bedelsiz sermaye artırımı hesaplama sırasında ortak kabul edilen bir formülden yararlanılır. Eski fiyatın bedelli oranına 1 eklenerek bölünmesi sonucu ortaya çıkan rakam, yeni fiyatın hesaplanmasına olanak tanır. Hisse fiyatı düşerken toplam piyasa değerinin değişmemesi, küçük bütçeli firmaların da alım-satım işlemlerine dahil olmasını sağlar. Örnek olarak, normalde fiyatı 10₺ şeklinde belirlenen hisseye %100 bedelsiz oranı uygulandığında yeni hisse fiyatı 5₺ seviyesine düşer. Hissedarın elindeki toplam değer değişmemiş iken görülen fiyat azalması, alıcılarda ucuzlama hissi yaratır. Bu sayede durgunlaşan piyasanın yeniden hareketlenmesi beklenir. Formül yardımıyla kolayca hesaplanan sermaye artırımı, stratejinin işe yarayıp yaramayacağını görmek için en kısa ve güvenilir yoldur.

Bedelsiz Sermaye Artırımının Şirketlere Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler 2020 piyasasını inceleyerek hangi oranda uygulamanın daha avantajlı olduğuna karar verebilir. Ek bir finansman sağlamayan ancak halihazırda bekleme durumunda olan varlıkların kullanılmasına etkili yöntem, şirketlerin toplam piyasa değerinde bir artış yaratmaz. Emisyon primi, iştirak ve duran varlık satış karı gibi kalemlerden yapılan yöntem, vergi konusunda şirkete önemli bir avantaj sağlar. Firma ortaklarının ödediği miktarlar üzerinden hesaplanan vergi indirimi, gelir-gider dengesinin kurulmasında oldukça büyük paya sahip olur. Her hesap dönemi için tekrardan düzenlenen indirim oranı, şirketin yalnızca güncel aktivitelerinden avantaj kazanmasında etki gösterir. Devletin sağlamış olduğu bu avantajlı durumu, gidişatın pek parlak görünmediği firmalara toparlanmak için gerekli süreyi tanır.

https://images.pexels.com/photos/4475525/pexels-photo-4475525.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-karolina-grabowska-4475525.jpg&fm=jpg

Bedelsiz Sermayenin Bedelli Sermayeye Karşın Artısı Var Mıdır?

Şirket stratejileri arasında bulunan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bedelli sermaye artırımında şirket ortaklarından belirli miktarlarda ücret talep edilirken bedelsiz sermaye artırımı tamamen şirket öz kaynaklarından gerçekleştirilir. Firma kaynakları ile birlikte ödenmiş sermayenin de artması yöntemine dayanan bedelli stratejisi, yeterli kaynağı bulunmayan şirketlerin başvurabileceği avantajlı yollardan biri olur. Bedelsiz yöntemde ise şirketin finansal kaynak miktarı değişmemişken ödenmiş sermayesi artar. Firma ortaklarından hiçbir biçimde karşılık alınmadan hisse dağıtılmasını tanımlayan yöntem, hisse bölünmesi için en uygun yol sayılır. Özsermayenin kullanılabiliritesini artıran yöntem, hisselerin daha hızlı biçimde satılmasına yardımda bulunur. Şirket yönetim bölümünün sıklıkla ilgilendiği bedelsiz sermaye artırımı, hem alıcın hem de satıcının avantajına farklılıklar yaratır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler