FİNANS

Enflasyonun olumsuz etkileri nelerdir? Enflasyon ekonomide nelere sebep olur?

Enflasyon, piyasalarda mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesi ve bu durumun sürekli bir hal almasıdır. Enflasyonun hem üretici hem de tüketici için olumsuz sonuçları vardır. Ayrıca önüne geçilemeyen enflasyon oranları ekonomiye de zarar verir. Enflasyon nelere sebep olur, zararları nelerdir?

Enflasyonun olumsuz etkileri nelerdir? Enflasyon ekonomide nelere sebep olur?

İçindekiler

  • Enflasyonun olumsuz etkileri nelerdir?
  • Enflasyon nelere sebep olur?

Enflasyon, doğal veya beşeri sebeplerle ortaya çıkabilir. Bir savaş veya doğal afet enflasyona sebep olabilir. Enflasyonun sonuçları ekonomiye büyük zararlar verebilir. Bütün piyasayı etkileyen enflasyonun olumsuz sonuçları nelerdir?

Enflasyonun olumsuz etkileri nelerdir?

Bir ekonomide enflasyon ortaya çıktığında hemen yıkıcı etkilere neden olmaz. Düşük orandaki enflasyonlar piyasayı olumsuz etkilemez. Bu enflasyona ılımlı enflasyon adı verilir. Ancak ılımlı enflasyon büyüdüğünde, yüksek enflasyona dönüşür. Yüksek enflasyon da piyasayı olumsuz etkiler. Enflasyon beklentisine sebep olur. Piyasa zincirleme bir şekilde fiyat artışına gider. Bu tür bir enflasyonun engellenmesi gereklidir. Yüksek enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde olumsuz sonuçlara yol açar. Yüksek enflasyon durumunda:

  • Para değer kaybeder.
  • Gelir seviyeleri arasında uçurumlar meydana gelir.
  • Ülkeler döviz cinsinden borçlandığı için dış borç açığını kapatmak güçleşir.
  • Yatırım azalır.
  • Piyasada belirsizlik hakim olur ve enflasyon beklentisi oluşur.

Enflasyonun olumsuz etkileri genel anlamıyla paranın değer kaybetmesi ve piyasada belirsizliğin oluşması ile kendini gösterir.

Enflasyon nelere sebep olur?

Enflasyon, bir ülkenin ekonomisinde giderek daha yıkıcı etkiler oluşturur. Bu nedenle enflasyon oranlarının düşürülmesi için mücadele edilmelidir. Enflasyon ilk ortaya çıktığında alım gücü azalır. Çünkü gelir aynı kalırken giderler artmıştır. Fiyat artışlarındaki süreklilik alım gücünü giderek azaltır.

Enflasyondan en çok etkilenen kesim gelir seviyesi en düşük olanlardır. Dar gelirliler ve geliri sabit olanlar alım gücünün azaldığını hemen hisseder. Enflasyon oranına göre gelirde bir artış yaşanmazsa gelir seviyesi düşer. Ancak toplumun bir kısmının geliri enflasyona göre artarken bir kısmınınki artmaz. Bu nedenle gelir seviyesindeki eşitsizlik artar.

Artan enflasyon oranları gelecekte de enflasyonun artacağı yönünde bir beklenti oluşturur. Bu beklenti piyasa dengesini sarsar ve enflasyonun artmasına neden olur. Enflasyonun kontrol altına alınamaması ve giderek artması, yatırımcıları ekonomiden uzak tutar. Piyasaya olan güvenin düşmesi, mevcut yatırımcının da çekilmesine neden olur. Böylece ekonomiden büyük çaplı bir döviz çıkışı olur. Bunun sonucunda da yerel para değer kaybeder.

Yerel paranın değer kaybetmesi, döviz ile borçlanan pek çok kişiyi olumsuz etkiler. Bununla birlikte dış borçların ödenmesi de zorlaşır. Paranın değer kaybetmesi, tasarrufu azaltır ve tüketimi artırır.

Bazı ekonomilerde enflasyonu düşürmek için yapılan çalışmalara rağmen paranın değeri düşer. Bunun nedeni güven ortamının sağlanamamasıdır. Enflasyon bu şekilde bir kısır döngü yaratır. Bu kısır döngüden çıkmanın tek yolu üretime yatırım yapmak ve daha fazla gelir elde etmektir. Bu şekilde enflasyonun önüne geçilerek güven ortamı yaratılabilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler