FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

KOBİ bankacılığı nedir? KOBİ bankacılığı ürünleri nelerdir?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ), her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bankacılık faaliyetlerine KOBİ bankacılığı denir. KOBİ bankacılığında yalnızca KOBİ’lerin faydalanabileceği bankacılık ürünleri sunulur. Amaç daha fazla büyümelerini ve gelişmelerini sağlamaktır.

KOBİ bankacılığı nedir? KOBİ bankacılığı ürünleri nelerdir?

İçindekiler

 • KOBİ bankacılığı nedir?
 • KOBİ bankacılığı ürünleri nelerdir?
 • KOBİ bankacılığı müşteri temsilcisi ne iş yapar?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), ülke ekonomilerinin bel kemiğini oluşturan kuruluşlardır. Gelişmiş ülkelerde toplam işletmelerin yüzde 98’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Yine toplam istihdamın yüzde 62’si ve toplam yatırımların yüzde 38’i de KOBİ’lere aittir.

Bu veriler, ülkemizde daha da yüksektir. Türkiye’de tüm işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ’lerden oluşmaktadır. Türkiye’deki KOBİ’ler toplam istihdamın da yüzde 76,7’sini sağlamaktadır. Tüm bu veriler, KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki öneminin ne kadar büyük olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ekonomik ve sosyal hayat için bu denli büyük öneme sahip olan KOBİ’lerin sert rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için finansal konularda avantajlı imkanlara sahip olmaları gerekmektedir. Burada da görev, bankalara düşmektedir. Pek çok banka, bu işletmelere yönelik KOBİ bankacılığı adı altında ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaktadır.

KOBİ bankacılığı nedir?

Ülkemizde 125 milyon TL’nin altında yıllık net satış hasılatına sahip olan işletmeler KOBİ sınıfına girmektedir. KOBİ bankacılığı, bu işletmelerin gelişmelerini ve büyümelerini sağlayacak ayrıcalıkların tanındığı ve yalnızca KOBİ’lerin faydalanabildiği ürünlerin sunulduğu bankacılık hizmetidir.

KOBİ bankacılığı ürünleri nelerdir?

Türkiye'deki banka sayısının fazlalığı rekabet ortamını artırarak banka müşterileri için avantajlı imkanlar ortaya çıkmasını sağlar. KOBİ’ler de bankalar için önemli rekabet alanlarından biridir. Çünkü ülke ekonomisindeki kapladıkları alan ile bankalar için büyük bir potansiyele sahiptirler.

Bu durum bankaların KOBİ’ler için ürün ve hizmetlerini çeşitlendirip, sürekli geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Böylece rekabetin getirdiği avantajlardan faydalanan KOBİ’ler de finansman imkanlarını genişletirken, ücretsiz birçok hizmetten de yararlanabilmektedir.

Bankaların “KOBİ bankacılığı” başlığı altında sundukları ürün ve hizmetler farklılık göstermekle birlikte genellikle şu konularda yoğunlaştığı görülmektedir:

 • Nakit yönetimi
 • Tahsilat ve ödeme hizmetleri
 • Yatırım ürünleri
 • Girişim sermayesi
 • Kredi destek paketleri
 • Gayri nakdi krediler
 • Makina ve teçhizat destek kredileri
 • Sektörel destek ve çözümler
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Şubesiz bankacılık
 • e-finans ve e-ticaret hizmetleri
 • Sigorta ve bireysel emeklilik
 • Dış ticaret işlemleri ve finansmanı
 • Ticari kredi kartı
 • POS ürünleri

KOBİ bankacılığı müşteri temsilcisi ne iş yapar?

KOBİ müşteri temsilcisi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere danışmanlık hizmeti veren kişidir. Hem iş kurma hazırlığı sırasında müşterilerin yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için hem de kuruluşu tamamlanmış KOBİ’lerin işlerini düzgün şekilde yürütebilmeleri ve daha da büyütebilmeleri için KOBİ bankacılığı müşteri temsilcisi tavsiyeler verir.

KOBİ bankacılığı müşteri temsilcisinin görev ve sorumlukları genel olarak şöyledir:

 • Sahip oldukları varlıkları ve yatırımları en doğru şekilde yönetmek için KOBİ’lere önerilerde bulunmak.
 • KOBİ'lere özel kredilerden faydalanmak için doğru hamleler yapılmasını sağlamak.
 • Borsadaki gelişmeleri düzenli takip ederek ortaya çıkan yatırım fırsatları konusunda KOBİ’leri yönlendirmek.
 • KOBİ’lerin mali durumlarını analiz etmek ve eldeki sonuçlar üzerinde portföy yönetimini yeniden ele almak.
 • İş yerinde çalışma verimliğini artıracak yeni metotlar ortaya koymak.
 • Danışmanı olduğu KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve işleri büyütebilmeleri için yeni pazar önerilerinde bulunmak.
  Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler