FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

KOBİ'nin açılımı nedir? KOBİ ne demek?

Ülke ekonomisinin canlanmasında önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanır. Bir işletmenin KOBİ sınıflandırmasına dahil olabilmesi için bazı kıstasları bünyesinde barındırması gerekir. Bu sınıflandırmaya dahil olan firmalar, bankaların ve devletin özel olanak ve teşviklerinden yararlanabilir.

KOBİ'nin açılımı nedir? KOBİ ne demek?

İçindekiler

  • KOBİ Ne Demek?
  • KOBİ’lerin Amacı Nedir?

Ülkemizdeki işletmelerin %99.8’i KOBİ’lerden oluşur. KOBİ’ler, toplam istihdamın %76.7’sini sağlamaktadır. KOBİ kelimesi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme sözcüğünün baş harflerinin kısaltmasıdır. Belirli bir ölçeğin altındaki firmalara KOBİ adı verilir. İşletmede çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilanço toplamı bir işletmenin KOBİ olup olmadığını belirleyen unsurlardır.

KOBİ Ne Demek?

KOBİ’nin açılımı incelendiğinde karşımıza “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” tanımı çıkıyor. Bu tanıma sahip olan işletmelerin bazı kriterleri sağlamış olması gerekiyor. Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesi için bünyesinde 250’den az eleman çalıştırıyor olması gerekir. Aynı zamanda yıllık 40.000.000 Türk Lirası’nı aşmayacak miktarda mali bilançoya sahip olmalıdır.

KOBİ kriterlerine uygun işletmeler, bankaların düzenlediği KOBİ kredilerinden yararlanabilir. Aynı zamanda devletin bu gruplara özel sunduğu teşvik ve olanaklardan faydalanabilir.

KOBİ’lerin Amacı Nedir?

KOBİ’lerin ana amacı daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaktır. KOBİ'lerin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • KOBİ’ler düşük yatırım maliyeti ile istihdam yaratır.
  • Sektörlerde gelişen talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine kolay adapte olabilir.
  • Teknolojik yeniliklere yatkındır.
  • KOBİ’ler yapısı gereği bölgeler arası dengeli kalkınmayı gerçekleştirir.
  • Toplumda gelir dağılımındaki çarpıklığı asgariye indirmede rolü büyüktür.
  • Bireysel tasarrufu teşvik etmede önemli görevler üstlenirler.

KOBİ’lerin temel özelliklerinden biri de büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olmalarıdır. Destekleme ve yönlendirmede ilk sıralarda yer alırlar. Ayrıca politik ve sosyal bakımdan istikrar unsuru olarak görülen KOBİ’ler, demokratik ve liberal ekonominin temel taşlarından birini oluşturur. KOBİ’lerin ekonomideki dağılımı ve istihdam sağlama oranı değerlendirildiğinde, ülke ekonomisinde yeri ve öneminin büyüklüğü oldukça çarpıcıdır.


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler