FİNANS

Mahalli idare sözleşmeli personeli ücret tavanları belirlendi

Mahalli idare sözleşmeli personelinin bu aydan geçerli ücret tavanları belli oldu. Buna göre, çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın katsayı rakamları dikkate alınarak unvanlarla hesaplandı.

Temmuz ayı mahalli idare sözleşmeli personelinin ücretlerine ilişkin genelgeye göre; çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın belirlenen katsayı rakamları dikkate alınarak unvanlar itibarıyla hesaplandı.

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1 Temmuz'dan sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkili kılındı.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA YÜZDE 8.45 ARTACAK

Söz konusu kuruluşlarda tam veya kısmi zamanlı istihdam edilen sözleşmeli personelin 1 Temmuz'dan sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise görev yaptıkları unvanda devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında bu yılın ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranı dikkate alınacak. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, haziran ayındaki sözleşme ücretinin yüzde 8,45 artırılmasıyla bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecek.

5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları 3 bin 848,51 lira ile 7 bin 331,04 lira arasında, kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı 2 bin 378,97 lira ile 2 bin 573,61 lira arasında, 657 sayılı kanuna göre net aylık ücret tutarı da 5 bin 864,83 lira ile 3 bin 78,81 lira arasında tespit edildi.

Öte yandan, yayımlanan 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile de 2021 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 3 bin 577,50 lira, işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 8 bin 284,51 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Bakanlığın internet sitesinde 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge de yayımlandı.

Kaynak: AA


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler