FİNANS

Polisler dikkat! AYM iptal etti: Eşitlik ilkesine aykırı

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda eğitim görülen sürelerin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için "emniyet hizmetleri sınıfında" çalışma şartı getiren kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruldu. AYM, kanun hükmünün eşitlik ilkesine ayrı olduğuna karar vererek iptal etti.

Polisler dikkat! AYM iptal etti: Eşitlik ilkesine aykırı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 7. İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 2008'de 5754 sayılı Kanun'un 68'inci maddesiyle değiştirilen geçici 4'üncü maddesinde yer alan "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

KANUN HÜKMÜNÜN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

İptal isteminde, söz konusu ibarenin, polis okullarındaki eğitim sürelerinin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için emniyet hizmetleri sınıfında çalışma koşulunu getirdiği, benzer bir görevi icra eden astsubaylar için ise böyle bir şartın bulunmadığı ifade edildi.

thumbs_b_c_e7bac9c58edd9f61514297eb64010ed4

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan kanundaki "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinin iptaline hükmetti.

'EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI'

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde herkesin eşit olduğunun güvence altına alındığı, iptali istenen kanundaki hükmün eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği bildirildi.

Kararda, astsubaylar ile emniyet mensuplarının birer kolluk görevlisi olduğuna, astsubayların eğitim sürelerini borçlanabilmesi için başvuru yapmaları ve prim ödemeleri dışında bir şartın bulunmadığına işaret edildi.

Anılan kanundaki "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinin ise emniyet hizmetleri sınıfında çalışma koşulu anlamına geldiği aktarılan kararda, bunun farklı muamele anlamına geldiği kaydedildi. Belirtilen yasal düzenlemenin makul bir nedene dayanmadığı değerlendirmesine yer verilen kararda, "Kural, Anayasa'nın 10. maddesine aykırıdır, iptali gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Keşfet


En Çok Aranan Haberler