FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı ataması yapılacak! işte başvuru tarihleri!

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına doktor, diş doktoru ve eczacı ataması yapılacak. Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 8-15 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 29 Mart Pazartesi PBS üzerinden ilan edilecek.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı ataması yapılacak! işte başvuru tarihleri!

Son dakika Sağlık Bakanlığı'na alınacak doktor, diş hekimi ve eczacıların alımı için başvurular 8-15 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kura yöntemi ile yapılacak alımlarda çekimi ise 5 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-15 Mart'ta gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak. Bu kura, eczacı unvanlı adaylar için 1'inci yerleştirme ve 2'nci yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2'nci yerleştirme işlemi uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Bu çerçevede, 1'inci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı, 2'nci yerleştirmede Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı yapılacak.

ECZACI, DOKTOR, DİŞ HEKİMİ BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak, kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmi kurumlardan alınan "Türk soylu" olduklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2'nci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirilecek.

Eczacı unvanlı adaylardan ilgili şartları taşıyanlar her iki yerleştirme için de tercihte bulunabilecek. Bu durumda olan adaylardan 1'inci yerleştirmede yerleşenler, 2'nci yerleştirmeye dahil edilmeyecek. Bu kişiler, açık bulunan yerlerden 1'inci yerleştirme için en fazla 1, 2'nci yerleştirme için en fazla 10 tercihte bulunabilecek. 1'inci yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ŞARTLARI

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 16 Mart Salı-1 Nisan Perşembe saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.
İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

ATAMA KURASI TAKVİMİ

İlanda yer alan "2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Mart Pazartesi gününden 15 Mart Pazartesi saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 29 Mart Pazartesi PBS üzerinden ilan edilecek.
İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 29 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Salı saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 2 Nisan Cuma PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 5 Nisan Pazartesi yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 5 Mayıs Çarşamba saat 18.00'e kadar alınacak.

AA

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler