FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Gider pusulası stopaj oranları nedir?

Devlet tarafından hangi oranlarda yapılması gerektiği duyurulan stopaj kesintisinin uygulandığı gelir kalemleri arasında gider pusulası öne çıkar. Çünkü gider pusulası, hizmet veya mal alımı için yapılan ödemelerin belgelendirilmesini mümkün hale getirir. Ancak gider pusulasının hazırlandığı mal veya hizmetin türüne bağlı olarak stopaj kesintisi oranının değişiklik gösterdiği görülür.

Gider pusulası stopaj oranları nedir?

Vergi ödeme yöntemlerinden biri olarak nitelendirilen stopaj kesintisi, çeşitli gelir kalemleri üzerinden tahsil edilebilir. Bu gelir kalemlerinden biri de herhangi bir hizmet veya mal alımına yönelik olarak yapılan ödemeyi temsil eden gider pusulasıdır. Dolayısıyla gider pusulası hazırlanan durumlarda uygulanan stopaj kesintisinin yüzde kaç oranında olduğu sıklıkla araştırılır. Bu konuya açıklık getirilmesi için incelenmesi gereken güvenilir kaynak ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 19. maddesidir.

Gider pusulası nedir?

Bir mal ya da hizmetin alımı söz konusu olduğunda şirket veya kişiler tarafından yapılan bir harcama ortaya çıkar. Dolayısıyla bu mal veya hizmetin alımına bağlı olarak yapılan harcama için belge oluşturulması gerekir. Gider pusulası da bu kapsamda yapılan harcamanın muhasebe sistemine kaydedilmesi konusunda işe yarayan bir evraktır. Hizmet veya mal alımıyla ilişkili olan harcamanın belgelendirilmesini mümkün kılan gider pusulası, fatura niteliği taşıyan evraklar arasındadır. Bu doğrultuda gider pusulasının resmi bir evrak olduğunun belirtilmesi gerekir. Gider pusulasının oluşturulduğu belli başlı durumlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Serbest meslek çalışanı olarak herhangi bir bireye veya şirkete hizmet sunan kişilere yapılan ödemelerde gider pusulası hazırlanır.
  • Vergi mükellefi olmadığı bilinen ya da bu bağlamda muafiyeti bulunan kişilerden hizmet veya ürün alındığı zaman gider pusulası hazırlanır.
  • 3349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan 18. maddede belirtildiği görülen istisnai durumlardan faydalanan bireylerden eser alındığı zaman gider pusulası düzenlenir.
  • Basit usulde vergilendirildiği bilinen mükelleflerden sabit bir kıymetin alınması söz konusu olduğunda gider pusulası oluşturulur.

Stopaj nedir?

Ön kesinti anlamında kullanılan Fransızca kökenli bir kelime olan stopaj, ticaret alanında bir tür vergi ödeme yöntemi olarak ön plana çıkar. Bu nedenle stopaj kesintisinin yalnızca kira ve maaşlarla ilişkili olmadığı söylenebilir. Söz edilen bu ödemelerin yanı sıra serbest meslek kapsamındaki hizmetlerde, belirli eser alımlarında ve çeşitli ticari faaliyetlerde de stopaj kesintisinin uygulanması gerekli olabilir. Dolayısıyla bir çeşit vergi ödeme yöntemi olan stopajın devlet tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde farklı gelir türlerine uygulandığı söylenebilir.

Serbest meslek çalışanlarından hizmet alınması, ticari gayrimenkullerin kiralanması ya da eser alımları gibi durumlara yönelik olan ödemelerden stopaj kesintisi yapılabilir. Ayrıca maaş ödemeleri, hurda alımı ya da gider pusulaları gibi gelir kalemleri üzerinden de stopaj kesintisinin yapıldığı bilinir. Stopaj kesintisinin gelir türüne göre hangi oranda yapılacağı ise devlet tarafından her yıl güncel olarak duyurulur. Dolayısıyla stopaj oranı ve gelir miktarının çarpılması sonucunda gelir vergisi tutarı hesaplanabilir. Aylık, yıllık veya 3 aylık olarak ödenebilen stopaj kesintisinin hangi tarihte vergi dairesine yatırılması gerektiği ise değişiklik gösterebilir.

Gider pusulası stopaj oranı yüzde kaçtır?

Stopaj kesintisinin uygulandığı gelir kalemlerinden birinin gider pusulası olduğu bilinir. Çünkü gider pusulası, resmi evrak niteliğinde olan ve herhangi bir hizmet veya mal alımına yönelik olarak yapılan ödemeyi temsil eden belgelerdendir. Bu konuda en çok araştırılan hususlardan biri ise "Gider pusulası stopaj oranları 2023 yılı için yüzde kaç olarak belirlendi?" sorusunun yanıtlanmasıyla açıklanabilir. Çünkü özellikle "Network marketing sisteminde hizmet alımı gider pusulası stopaj oranları yüzde kaçtır?" sorusuna sıklıkla yanıt arandığı görülür.

Herhangi bir kişi veya şirkete hizmet sunan bireylere yapılan ödemelerin vergilendirilmesini sağlayan gider pusulasının stopaj oranları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bilgilere göre sıralanabilir. Gider pusulasının oluşturulduğu ticari faaliyetlerde yüzde kaç oranında stopaj kesintisinin yapılacağı ise mal veya hizmetin türüne göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki 94. maddede belirtilen stopaj oranlarının aşağıdaki gibi sıralanması gerekir;

  • Diğer mal statüsünde yer alan alımlar: %2
  • Dokuma ürünler, kilim, örgü, çarşaf, havlu, nakış işleri, turistik eşyalar gibi malların ücretleri ile üretim hizmeti bedelleri: %2
  • Hurda mal alımları: %2
  • Diğer hizmetler kapsamındaki alımlar: %5
  • Ürün ve hizmet bedelinin birbirinden ayrılmadığı diğer hizmetler kapsamındaki alımlar: %10
  • Esnaf muafiyetinden yararlanmayan ve vergi mükellefi olmadığı görülen, tüzel veya gerçek kişi adına ev veya dükkanları dolaşarak komisyon ve prim kazanan satıcıların ödemeleri: %20

Canlı Borsa

En Çok Aranan Haberler