FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Stopaj nasıl ödenir? Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

İşyeri sahipleri, serbest meslek çalışanları ya da kira ödemesi yapan kişiler gelir vergisi ödemesine yönelik olan belli başlı hususları araştırır. Bunlar arasında stopaj kesintisinin oranları ile ödeme periyotları ve kanalları yer alır. İki ayrı yöntemle yatırılabilen stopaj vergisi gelir türüne göre aylık, yıllık veya 3 aylık olarak ödenebilir. Bu nedenle stopaj hesaplamasının nasıl yapıldığı ve ilgili ödemenin hangi yöntemlerle ne zaman tamamlanması gerektiği açıklanmalıdır.

Stopaj nasıl ödenir? Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

Farklı gelir türleri için stopaj vergisi ödenmesi gerekli olabilir. Bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen stopaj oranları, ödeme tarihleri ve periyotları dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla stopaj hesaplamasını net değerler üzerinden yapan gelir sahibi kişilerin ödeme kanalları ile tarihlerini öğrenmeleri mühimdir. Gelir türüne göre değişkenlik gösterebilen vergi borcu ödeme periyotları, her yıl güncel olarak duyurulur. Bu gibi bilgilere ulaşıldığı takdirde ise gelir vergisinin iki ayrı yöntemle ödenmesi mümkün olur.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Stopaj nasıl ödenir?

Gelir vergisi ödemesini yapmak isteyen kişiler bu kesintinin nasıl hesaplanacağını, hangi tarihte ve nereye yatırılacağını sıklıkla araştırır. Stopaj kesintisi oranları devlet tarafından belirlenirken, bu ödemenin yapılması gereken yer de vergi daireleridir. Dolayısıyla farklı gelir türlerine ait olan stopaj kesintisinin Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında yer alan vergi dairelerine yatırılması mümkündür. Ancak stopaj ödemesi yapılırken hangi tarihlerin dikkate alınması gerektiği ve ne gibi kanalların kullanılabildiği de merak konusudur. Bu bağlamda "Stopaj nereye ödenir?" diyen kişiler için iki ayrı seçenekten söz edilebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncel olarak belirlenen tarihler arasında stopaj ödemesinin vergi dairelerine yatırılması uygundur. Bu seçeneği tercih eden kişiler en yakın vergi dairesine giderek vergi mükellefi olarak ödemelerini yapabilir. Üç aylık aralıklarla veya iki ayrı taksit şeklinde de ödenebilen stopaj kesintisinin çevrim içi kanallar üzerinden yatırılması da söz konusudur. Çünkü İnteraktif Vergi Dairesi olarak bilinen online platform sayesinde güvenli bir şekilde stopaj ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu platform üzerinden ödenmesi gereken vergi borçlarının sorgulanması ve ödeme işleminin tamamlanması uygundur.

Stopaj vergisi ne zaman ödenir?

Ön kesinti olarak da bilinen stopaj ödemesinin ne tür kanallar üzerinden yapılabildiği gibi hangi tarihte yatırılması gerektiği de pek çok kişi tarafından sorgulanır. Özellikle vergi borcunun gecikme sürecine girmemesi için ödeme tarihlerinin takip edilmesi son derece mühimdir. Fakat farklı gelir türleri için geçerli olan stopaj kesintilerinin ne zaman ödeneceği değişiklik gösterebilir. Bu da "Stopaj her ay mı ödenir?" gibi temel soruların ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

Aylık olarak yapılabilen stopaj ödemeleri olduğu gibi yıllık ve 3 aylık vergi ödemeleri de mevcuttur. Dolayısıyla stopaj vergisinin hangi tarihte ödeneceğinin öğrenilmesi için yapılan ödeme türü incelenmelidir. Örneğin işverenleri ilgilendiren stopaj ödemelerinin aylık olarak yapılması gerekebilir. Bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her sene güncel olarak belirlenen tarihe uyum sağlanmalıdır. Yani aylık olarak yapılan stopaj ödemelerinin her ayın 26. günü gibi belli bir tarihte gerçekleştirilmesi mümkündür.

Aylık olarak yapılan ön kesinti ödemelerinin yanı sıra yıllık ve 3 aylık olan stopaj vergisi ödemelerinin hangi tarihte yapıldığı da sıklıkla araştırılır. Bu doğrultuda yıllık olarak yatırılan stopaj ödemesinin genelde iki taksite bölündüğü söylenebilir. Yani mart ve temmuz ayında birer taksit şeklinde olmak üzere stopaj vergisi ödenebilir. 3 aylık ödemelerde ise aylık stopaj ödemeleriyle benzer bir durum vardır. Bu periyotlarla ödenen stopaj vergisi, ödemeyi takip eden 3. ayın 26'sı gibi belli bir tarihte vergi dairelerine yatırılabilir.

Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da belirtildiği üzere kira stopajının herhangi bir ticari gayrimenkulün kiralanması durumunda ödenmesi gerekir. Kira ödemesinin aylık periyotlarla yapıldığı düşünüldüğü takdirde ise bu gelire ait olan stopaj kesintisinin de her ay ödenmesi gerektiği söylenebilir. Nitekim kira stopaj hesaplaması da aylık ödeme üzerinden yapılır. Bu hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken değerler ise brüt kira bedeli ve stopaj kesintisi oranıdır. Güncel kira stopaj oranı %20 olarak bilinirken, bu oran her sene güncellenebilir. Dolayısıyla "Stopaj nasıl hesaplanır?" sorusunun güncel kira stopaj oranı ile bir örnek çerçevesinde sunulan değişken değerler üzerinden aşağıdaki gibi yanıtlanması mümkündür:

  • Kişinin gayrimenkul sahibine aylık olarak ödediği brüt kira bedelinin 20.000 TL, stopaj kesintisi oranının da %20 olduğu düşünülür.
  • Bu örnekte stopaj kesintisi tutarının hesaplanması amacıyla "20000 x 0,20" işleminin yapılması yeterlidir.
  • Yapılan işlem sonucunda stopaj tutarı 4.000 TL olarak bulunur.
  • Stopaj kesintisi 4.000 TL olarak vergi dairesine ödendiği takdirde mülk sahibine ödenmesi gereken kira tutarı ise 16.000 TL olur.
Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler