FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

RG-BDDK kredilerin sınıflandırılması ve karşılıklarda değişiklik yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin sınıflandırılması ve ayrılacak karşılıklar düzenlemesinde değişiklik yaptı.

İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin sınıflandırılması ve ayrılacak karşılıklar düzenlemesinde değişiklik yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"e göre bankalar beşinci grup, yani zarar niteliğindeki kredi olarak sınıflandırdığı kredilerde borçlunun temerrüdü nedeniyle ayırdığı karşılıkların geri kazanılmasının mümkün olmadığı hallerde krediyi bilanço kayıtlarından düşebilecek.
Yönetmelik değişikliğine göre kayıtlardan düşme, muhasebe uygulaması olarak nitelenerek alacak hakkından vazgeçilmesi anlamına gelmediği ifade edildi.
İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, konuyla ilgili olarak şu değerlendirme yapıldı:
"BDDK bankaların kredi sınıflaması ve karlılıklar ile yönetmelikte yaptığı değişiklikle bundan sonra bankaların donuk alacaklarını kayıtlarından silebilmelerini kolaylaştıran bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Bunun takip oranlarını bir miktar düşürücü bir etkisi olabilir."
Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklendi:
"(3) Bu Yönetmelik uyarınca 'Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler' altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu Grupta sınıflandırılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilir.
"(4) Tahsil imkânı kalmayan kredilerin bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kayıtlardan düşülmesi bir muhasebe uygulamasıdır ve alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmaz.
"(5) Kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin olarak bankaca belirlenen göstergeler ve kayıttan düşülmüş olmakla birlikte takibi yapılan kredilere ilişkin politikalar da dâhil olmak üzere kayıttan düşme politikası, TFRS 9 kapsamında dönem içerisinde kayıttan düşülen tutarlar ve bunun takibe dönüşüm oranına olan etkisi finansal tabloların dipnotlarında açıklanır."

Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler