FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Uluslararası Yatırım Pozisyonu nedir? Uluslararası Yatırım Pozisyonu özellikleri nelerdir?

Farklı ülkelerdeki yerleşik kişiler arasındaki tüm finansal varlıklara yönelik bazı hususların anlaşılması amacı ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu tablosu hazırlanır. Bir ülkenin yurt dışından alacakları ile yurt dışına olan borcunun farkının gösterilmesi için de "Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu" tablosu kullanılır. Uluslararası Yatırım Pozisyonu özellikleri ve göstergeleri nelerdir?

Uluslararası Yatırım Pozisyonu nedir? Uluslararası Yatırım Pozisyonu özellikleri nelerdir?

İki ayrı ülkedeki yerleşik kişiler arasındaki tüm finansal varlıklara dair belli hususların gösterilmesi için Uluslararası Yatırım Pozisyonu tablosuna başvurulur. Söz konusu tablo ile tüm finansal varlıkların belli bir tarihteki stok değeri istatistiksel olarak yansıtılır. Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu tablosu da bir ülkenin yurt dışından alacakları ile yurt dışına olan borcu arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu nedir?

Bir ekonomideki mevcut yerleşik kişilerin, farklı bir ülkedeki yerleşik kişiler ile yükümlülükleri ve finansal alacakları mevcuttur. Ayrıca bu yerleşik kişiler arasında altın gibi rezerv varlıklar da tutulur. Tüm bu finansal varlıkların, belli bir tarih için geçerli olan stok değeri ile üç aylık olarak yayımlandığı bilinen istatistiksel bir tablo söz konusudur. Gösterge niteliğinde olan bu istatistiksel tabloya da Uluslararası Yatırım Pozisyonu denilir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu özellikleri nelerdir?

İki ayrı ülkedeki yerleşik kişiler arasındaki tüm finansal varlıkların istatistiksel gösterge tablosu olarak tanımlanabilen Uluslararası Yatırım Pozisyonu'na dair bazı kavramlar vardır. Bunlardan biri "Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu"dur. Söz konusu tablo ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu'ndaki bütün finansal varlıklar ile finansal yükümlülüklerin tamamının farkı anlaşılabilir. Yani Net Uluslararası Yatırım Pozisyonunun bir ülkenin yurt dışından alacakları ile yurt dışına olan borcunun net farkı olduğu söylenebilir. Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu ile ortaya çıkan değer ise pozitif veya negatif yönde olabilir. Bu tablo bir bilanço gibi iki taraflı olan tablo şeklinde düzenlendiği için varlıklar ile yükümlülükler gibi taraflara sahiptir. Söz konusu tablonun aşağıdaki denklemler ile daha anlaşılır kılınması mümkündür:

  • Varlıklar ile yükümlülüklerin farkı = Uluslararası Net Yatırım Pozisyonu
  • Varlıklar = Rezerv varlıklar, diğer yatırımlar, doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarının toplamı
  • Yükümlülükler = Diğer yatırımlar, doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarının toplamı
    Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler