FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"B" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • BIS (Uluslararası Mutabakat Bankası)

  1930 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde kurulan uluslararası finans kuruluşu.

 • Başabaş Noktası

  Bir ekonomi ya da işletmede toplam maliyet ya da harcamaların toplam gelirle eşit olduğu noktadır.

 • Beklenti Yönetimi

  Para politikası çerçevesinde beklenti yönetimi, TCMB'nin, ekonomik birimlerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyon hedefleri doğrultusunda şekillenmesini temin etmeye yönelik olarak uyguladığı stratejiler bütünüdür.

 • Beklenti Anketi

  TCMB tarafından finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin, tüketici enflasyonu, döviz kuru, cari işlemler dengesi, GSYH büyüme hızı ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin alınması amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.

 • Big Mac Endeksi

  Farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir göstergedir.

 • Bileşik Faiz Oranı

  Birbirini izleyen birkaç eşdeğer dönem boyunca ana para ve faiz tutarlarının sürekli borçlanılması veya borç verilmesi durumunda elde edilecek kümüle faiz tutarını tespit etmek amacıyla kullanılan faiz oranı.

 • Birikmiş Faiz

  Bir yatırımın yatırım dönemi içinde ödeme tarihine kadar üzerinde biriken faizdir.

 • Birim İş Gücü Maliyeti

  Bir birim iş üretmek için yapılması gereken ortalama işgücü harcamalarını ifade eder.

 • Birincil Gelir Hesabı

  Emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermekte olup, çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir.

 • Birincil Piyasa

  İlk satışların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının (örneğin bir hisse senedi) ilk defa piyasaya sürülmesi, birincil piyasa işlemidir.

 • Birincil Piyasa

  İlk satışların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir hisse senedinin ilk defa piyasaya sürülmesi birincil piyasa işlemidir.

 • Bono

  Devlet ve kurumsal firmalardan yatırımcıların sabit veya değişken faiz oranlarıyla belirlenen süre içerisinde kredi aldığını gösteren bir belgedir.

 • Boğa Piyasası

  Çeşitli piyasalarda meydana gelen yükseliş trendini ifade etmek için kullanılır.

 • Broker

  Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir.

 • Broker

  Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isim.