FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Tahsisli sermaye artırımı nedir? Tahsisli sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?

Şirketler ekonomik durumları kötüye gittiğinde küçülme ya da kapanma gibi son çarelerden önce türlü uygulamalara baş vururlar. Sermaye artırımı da bu uygulamalardan biridir. Şirketin finansal durumu ve faaliyetlerine bağlı olarak gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı nedir, hisseye nasıl yansır?

Tahsisli sermaye artırımı nedir? Tahsisli sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?

İçindekiler

  • Tahsisli sermaye artırımı nedir?
  • Tahsisli sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?
  • Tahsisli sermaye artırımı nasıl olur?

Sermaye artırımı yapılarak şirketin borçları kapatılır ve finansal yapısında iyileşme sağlanır. Sermaye artırımının tahsisli, bedelli, bedelsiz gibi çeşitleri vardır. Anonim ya da limited şirketler ekonomik sıkıntıya düştüklerinde bu uygulamaya giderek sermayesini artırmayı hedefler.

Türü ne olursa olsun şirketin sermaye artırımı zorunlu olarak yapılıyorsa devletin kanuni olarak belirlediği asgari sermayenin altına düşmesi söz konusu olabilir. Türlü sebeplere bağlı olarak sermaye artırımı yapılabilir.

Tahsisli sermaye artırımı nedir?

Bir şirketin finansal durumuna ve etkinliklerine bağlı sermaye ihtiyacına gereksinim duyması söz konusu olabilir. Şirket borçlanmasının önüne geçmek ya da karlılığı arttırmak hedefleri söz konusu olduğunda sermaye artırımı uygulanır.

Şirketlerin aldıkları sermaye artırımı kararlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu denetler. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan hükümlere göre işlem yapılır. Bu hükümler doğrultusunda esas sermaye hükümlerinden bağımsız olarak esas sözleşmedeki kayıtlı sermayenin tavan rakamına kadar artırmaya gidilebilir.

Nakit sermaye artırımı yapmanın mümkün olmadığı durumlarda tahsisli sermaye artırımına gitmek zorunlu hale gelir. Teknolojinin hızlı gelişimi de şirketlerin sermaye artırımı yapması konusunda destekleyici sebeplerden biridir. Çağa ayak uydurmak isteyen şirketler rakip firmalar ile rekabet ortamında güçlü kalabilmek için sermaye artırırlar. Bu sayede ürünlerindeki çeşitliliği de artırmış olurlar.

Tahsisli sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?

Hisse sahipleri sermaye artırımı sonuncunda zarar görmezler. Yapılan işlem nedeniyle yatırımcılar herhangi bir ödemeden sorumlu olmazlar. Pay sayısında ya da hisse fiyatlarında bir bölünme de yaşanmaz.

Bedelli sermaye arttırımı, temettü ödemesi, bedelsiz sermaye arttırımı yapılmadıkça hisse fiyatları bölünmez. Ancak bu işlemlerden biri bile uygulansa bir sonraki işlemde sermaye bölünür. Bölünmüş fiyat baz alınarak işleme devam edilir.

Tahsisli sermaye artırımı nasıl olur?

Bazı şirketler halka açıktır. Payları da halka arz edilmiş ortaklıklar vardır. Halka arz etmeden, sermaye piyasası araçları doğrudan yurt içinde veya yurt dışındaki kişilere tahsisli olmak üzere satılır. Bu satış işlemi borsada toptan olarak da yapılabilir. Bu da bedelli sermaye artırımı işlemidir.
Borsada işlem gören ya da görmeyen, halka açık tüm şirketler tahsisli sermaye artırımına gidebilir. Kitle fonlaması yapılan platformlar aracılığı ile para toplayan firmalar bu kararı alma hakkına sahip değildir.


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler