FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Bileşik faiz hesaplama: Bileşik faiz formülü nedir?

Faizin amacı para miktarını zamana karşı korumaktır. Faiz hesaplamaları yapılırken bazı yöntemler kullanılır. Bileşik faiz yöntemi de bunlardan biridir. Basit faizden farklı olarak uygulanır. Başlıca özelliği ise basit faizden daha karışık bir hesaplama yöntemi olarak bilinmesidir. Bileşik faiz hesaplama nasıl yapılır?

Bileşik faiz hesaplama: Bileşik faiz formülü nedir?

Faiz geliri üzerinden de faiz sağlayabilmek için imkân tanıyan faiz türü bileşik faizdir. Vadesi bir yıldan uzun olan mevduat ya da kredi işlemlerinde kullanımı daha fazladır. Bu hesaplama sisteminde ana para sabit kalmaz. Bileşik faiz hesaplama yöntemi sürecinde her dönem sonunda ele geçen faiz ana para üzerine eklenir. Bir sonraki dönemin ana parasında da bu faizin eklendiği yeni rakama ulaşılır.

Bileşik faiz nedir?

Mürekkep faiz olarak da bilinir. Basit faiz yöntemi uygulanırken süreç içinde değişen dönemlerde ulaşılan miktar ana para üzerine eklenmez. Ancak bileşik faizde bir hesap döneminde ana paraya işlenen faiz hesap dönemi sona erdiğinde ana paraya eklenir. Böylece bileşik faiz yöntemi ile faize faiz işletme işlemi gerçekleşmiş olur.

Bir birim olarak alınan dönem içinde ele geçen ana para ve faiz toplanarak bulunur. Oluşan yeni tutar üzerinden faiz hesaplanır. Birinci dönemin bitiminden itibaren faiz üzerinden faiz kazancı başlar. En az üç aylık bir süre zorunluluğu vardır. İki tarafında ticari işlem yapma hakkı olmalıdır. Bu hakka sahip sözleşmeler üzerinden birleşik faiz uygulaması yapılabilir.

Bankalar ya da benzeri kuruluşlarda var olan ana paranın değerini arttırma amacıyla kullanımı çoğunluktadır. Yatırımcılar ellerindeki parayı herhangi bir bankanın açıkladığı faiz oranlarına göre bankada açtığı mevduat hesabına yatırarak işletirler.

Bileşik faiz formülü nedir?

Verilen yıllık faiz oranı, bileşik faiz yöntemi uygulanan dönem sayısına bölünerek hesaplanır. Örnek olarak bir yıl ay sayısına göre yüzde verirken aylık olarak yüzde bir gibi bir oran ortaya çıkar. Bir yatırım için hesaplanan olası değer, o yatırımın yıllık faiz oranı üzerinden bileşik faiz uygulanarak bulunur.

Bileşik faiz hesaplama nasıl yapılır?

Ana paranın yüzdesi olarak hesaplanır. Bileşik faiz hesabının dönüşü basit faizdeki dönüşten daha fazladır. Sene ile orantılanarak sonuca ulaşılır. Bir yıldaki ay sayısı, hafta sayısı ve gün sayısına göre hesaplama yapılır. Hesaplama dönemleri genel olarak önceden belirlenen vadedeki dönemlerin her biri için geçerlidir.

Örnek olarak altı aylık bileşik bir faizin hesap dönemleri her ayın sonu kabul edilir. Üç yıl süreli bir vade üzerinden yapılan hesaplamalarda dönem her yılın sonu olarak alınır. Bazı durumlarda bir yıllık vade için bileşik faize koyulan para hesaplanırken dönemi üç ayda bir olarak düzenlenebilir.

Yıllık bileşik faiz hesaplama nasıl yapılır?

Bileşik faiz hesaplaması fonlarda da kullanılır. Yıllık faiz oranı yıldaki on iki ay üzerinden hesaplanır. Günlük olarak hesaplanacak ise otuza bölerek sonuca ulaşılır. Günlük kazanç ana para kalacak şekilde bozdurulur ve ekleme yapılırsa elde edilen bileşik getiri günlük olur.
Faiz oranı yıllık olarak düşünüldüğünde ve günlük veya gecelik faiz hesaplaması yapılmak istendiğinde formül şöyle işler: "Faiz= Ana para X Yıllık Faiz X Faiz uygulanacak gün" Bu formül ile elde edilen sonuç 36.000'e bölünerek günlük faiz kazancı olan rakam ortaya çıkar.

Bileşik faiz hesaplama aracı nedir?

Borç verilen ya da yatırım yapılan ana para üzerinden ne kadar faiz ödeneceği ya da kazanılacağı bileşik faiz hesaplama aracı ile bulunabilir. Basit ya da bileşik faiz hesaplamaları bu araç üzerinden yapılır. Hesaplama aracı içeren siteler üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bu araçlar şu şekilde çalışır: Öncelikle kullanılacak olan faiz türü seçilir. Basit ya da bileşik faiz seçimi yapıldıktan sonra faiz oranı yüzde olarak yazılır. Ana para ve önceden belirlenen vadenin gün sayısı da elenerek hesapla butonuna basılır. Ortaya çıkan rakam farklı oranlarda ve vadelerde oluşan faizi gösterir.


Express


En Çok Aranan Haberler