FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Faktoring nedir, türleri nelerdir? Faktoring ne demek?

Finansman, tahsilat ve garanti gibi 3 temel unsuru bünyesinde barındıran faktoring şirketleri; esas şirketlere vadeli alacakları konusunda destek sağlar. Bu temel prensipleri sayesinde faktoring şirketleri, alacakların nakde çevrilmesini ve vadesinden önce esas şirketlere iletilmesini mümkün kılar. Faktoring ne demek, faktoring şirketleri nedir?

Faktoring nedir, türleri nelerdir? Faktoring ne demek?

İçindekiler

 • Faktoring Ne Demek?
 • Faktoring Türleri Nelerdir?
 • Faktoring Şirketleri Nedir?
 • Faktoring Şirketleri Ne İş Yapar?

Esas şirketlerin vadeli alacaklarını nakde çevirerek vadesinden önce şirkete ileten faktoring kuruluşları, 3 temel prensip dahilinde faaliyet gösterir. Tahsilat, finansman ve garanti gibi kavramlar; yurt içi ve yurt dışında esas şirketlere destek sağlayan faktoring kuruluşlarının temel prensipleridir. İhracat-ithalat faktoringi ve yurt içi faktoring olarak 2 temel türü bulunan bu kuruluşlar, 3 ayrı hizmeti tek çatı altında sunan sektörel şirketler olarak da adlandırılır.

Faktoring Ne Demek?

Temelde 2 türü bulunan ve sıkça karşılaşılan bir finans terimi olan faktoring nedir? Bu terim, 3 ayrı hizmetin aynı çatı altında toplandığı tek finansal yöntem ve bir çeşit hizmet sunumu olarak tanımlanır. Daha ayrıntılı tanımı ile faktoring; firmaların hizmet ve mal satışlarından doğacak veya doğmuş olan vadeli alacakların, bir faktoring şirketine devredilmesi ve söz edilen alacakların yine bu kuruluş tarafından yönetilmesidir.

Faktoring kuruluşuna yönlendirilen ve mal veya hizmet satışlarının vadeli alacaklarına yönelik olan bu belgeler, çek ya da senet olabilir. 3 ayrı hizmeti bir araya getiren faktoring şirketi de finansman, tahsilat ve garanti unsurlarını bünyesinde barındırır.

Bu bağlamda bir faktoring kuruluşunun önem arz eden hizmetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • KOBİ’lerin yurt içi satışlarına dair finansman sağladığı alacakların tahsil işlemlerinin yürütülmesi
 • KOBİ’lerin dahil olduğu yurt dışı işlemlerindeki ihracat sürecinin kolaylaştırılması
 • KOBİ’lere finansman sunulmasının yanı sıra ihracat bedelinin ödenmesine dair güvence sağlanması:
 • İhracat bedelinin vadesi gelmeden önce yurt içine aktarılmasına olanak tanınması

Faktoring Türleri Nelerdir?

Esas şirketlere finansman, garanti ve tahsilat bağlamında destek olan faktoring şirketleri; görevlerinin kapsamı bakımından 2 türe sahiptir. Yurt içi faktoring ve ihracat-ithalat faktoringi olarak adlandırılan bu iki tür, aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Yurt İçi Faktoring

Aynı ülkede konumlanan faktoring kuruluşu, satıcı ve alıcı firma arasındaki süreci 3 ayrı ödeme yöntemi ile yürütmektedir. Peşin iskonto, değişken faizli işlem ve spot işlem olarak adlandırılan bu ödeme yöntemleri; yurt içi faktoring şirketlerinin de kendi aralarında farklı türlere ayrıldığını göstermektedir.

İhracat-İthalat Faktoringi

Bu faktoring türü, satıcı ve alıcı firmalar farklı ülkelerde konumlandığı zaman ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla finansal işlemler de iki ayrı ülkede bulunan faktoring şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İhracat- ithalat faktoring şirketleri; garantileri bakımından geri dönülemez ve geri dönülebilir olarak ikiye ayrılmaktadır.

Faktoring Şirketleri Nedir?

Finansman sağlama, tahsilatları kolaylaştırma ve garanti sunma gibi 3 ayrı unsuru bir araya getiren faktoring; şirketlere dolaylı yoldan yardımda bulunan bir sektörel şirket olarak tanımlanabilmektedir. Çünkü faktoring şirketi, esas şirketlere üretim ve satış faaliyetleri konusunda destek sağlamaktadır. Günümüzde aktif olarak faaliyet gösteren veya izni iptal edilen faktoring şirketleri, internet ortamından takip edilebilmektedir. Bu bağlamda aktif olarak faaliyet gösteren faktoring şirketlerine internet ortamından ulaşmak mümkündür.

Faktoring Şirketleri Ne İş Yapar?

Alacakların tahsil edilmesinde esas şirketlere yardımcı olan faktoring kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı bağlamındaki finansal işlemlerde rol oynamaktadır. Faktoring şirketleri; alacakları bulunan kişi ya da şirketlere, vadeli alacaklarını vade öncesinde nakde çevirmeleri konusunda yardımcı olmaktadır.

Garanti ve tahsil kolaylığı sağlayan faktoring şirketlerinin temel görevlerine aşağıdaki örnekler sunulabilmektedir:

 • Alacakların nakde dönüştürülmesi ve şirkete iletilmesi
 • Şirketlerin yurt içi ve yurt dışı alacaklarının tahsil sürecinin takip edilmesi
 • Tahsil sürecinde şirketlere garanti sağlanması
  Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler