FİNANS

Tahvil faizi nedir? Tahvil faizi artarsa ne olur?

Tahvil faizi, periyodik olarak ya da vadesi geldikçe tek seferde ödenebilir. Tahvillerin vadeleri ve faiz oranları değişiklik göstermektedir. 5 yıldan 30 yıla kadar değişen kısa, orta ve uzun vadeli tahviller vardır. Faizler de bu süreye göre değişebilir. Tahvil faizi nedir, artarsa ne olur?

Tahvil faizi nedir? Tahvil faizi artarsa ne olur?

İçindekiler

  • Tahvil Faizi Nedir?
  • Tahvil Faizi Artarsa Ne Olur?
  • Tahvil Faizi Nasıl Hesaplanır?

Tahviller, herhangi bir şirket, belediye, hükümet ya da bir başka hükümete, ileri zamanlı bir tarihte geri ödeneceği beklentisiyle (vadesi geldiğinde) verilen ödünç para olarak tanımlanmaktadır. Tahviller bu anlamda pazarlanabilir menkul değerler olarak görülmektedirler.

Tahvil Faizi Nedir?

Kısa dönemli tahvillerin vadesi 5 yıl, orta dönemli tahvillerin vadesi ise genellikle 7 – 10 yıl arasındadır. Uzun dönemli tahvillerin ise vadesi 20 - 30 yılı bulabilmektedir. Tahvillerin faiz oranları, dönemler uzadıkça çoğalmaktadır.

Şirketlerin ihraç ettiği tahviller özel sektör tahvili, devletin ihraç ettiği tahviller de devlet tahvili olarak adlandırılmaktadır. Devletler, bütçe açıklarını kapatmak adına bu borçlanma yöntemini sıkça kullanmaktadırlar.

Tahviller, kuponlu ve kuponsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Kuponlu tahviller, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl süreyle faiz ödemesi taahhüt etmektedir. Kupon faizi olarak da adlandırılmaktadır. Aynı zamanda bu faizler iskontolu da olabilirler. Kuponsuz tahviller ise vade bittiğinde faiz ve anapara ödemesi taahhüt etmektedirler. İskontolu tahvil olarak da adlandırılmaktadır.

Tahvil Faizi Artarsa Ne Olur?

Tahvil faizinin artması, ekonominin canlanması anlamına gelmektedir. Tahvil faizlerinin artması, şirketlerin kazancını da olumlu yönde etkiler. Buna bağlı olarak borsalar da yükselişe geçerler. Tahvil faizinin azalması da bütün bunların tam tersine dönmesine işaret etmektedir. Tahvil faizi düştüğünde ekonomi durgun bir hal alır. Borsa da bu durumdan olumsuz olarak etkilenir.

Tahvil Faizi Nasıl Hesaplanır?

Tahvil faizini hesaplamak için öncelikli olarak, birtakım terimlere hâkim olmak gerekmektedir. Örneğin nominal değer ve bono fiyatları hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Nominal değer, vade bittiğinde yatırımcının alacağı toplam bedel anlamına gelmektedir. Nominal değer sabit olarak 100 kabul edilmektedir.

Bono ise yatırımcıların devlet ya da kurumsal firmadan farklı oranlarda belirlenmiş sürede kredi aldığını gösteren belgeye denmektedir. Bonolar, vadeleriyle bilinmektedir. Bu vadeler 2 aydan az ya da 12 aydan fazla olamamaktadır.

Bu bilgilere hâkim olunduktan sonra tahvil faizinin hesaplanması söz konusu olabilmektedir. Bono fiyatı biliniyorsa aşağıda verilen formül kullanılarak basit tahvil faizi hesaplanabilmektedir.

Kuponsuz tahvil faizi şu şekilde hesaplanmaktadır:

  • Tahvilin Güncel Fiyatı = Nominal Değer / (1+i) üzeri n
  • Üzeri n: vadeye kalan yıl sayısı
  • i : yıllık faiz oranı

Kuponlu tahvil fiyatı ise şu şekilde hesaplanmaktadır:

  • Tahvilin Güncel Fiyatı = (Nominal Değer / (1 + i) üzeri n) + (Kupon Ödemeleri / (1 + i)üzeri n)


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler