FİNANS

Konsolide bilanço nedir? Konsolide mali tablolar ne demek?

Konsolide bilanço şirket ile alakalı net bilgileri içerir. Konsolide bilanço sayesinde bankalar, borç verenler ve özel yatırımcılar şirketin finansal durumunu net bir şekilde görebilir. Aynı raporlama döneminde aynı muhasebe yöntemleri kullanılarak tablo olarak şekillendirilen konsolide bilanço nasıl hazırlanır?

Konsolide bilanço nedir? Konsolide mali tablolar ne demek?

İçindekiler

  • Konsolide Bilanço Nedir?
  • Konsolide Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Konsolide bilanço, bir şirketteki bilanço bilgilerini ve bağlı ortakların derlenmesini sağlar. Konsolide bilanço net finansal bilgiler verir. Konsolide bilançonun içinde Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe İlkeleri yer almalıdır. Ayrıca birden fazla işletme bölümü, özel amaçlı işletme ya da kısmen sahip olunan bağlı ortaklıkların ana şirket bilanço bilgilerinin de konsolide bilançonun içine dahil edilmesi gerekir.

Konsolide mali tablolar bankaların, borç verenlerin ya da özel yatırımcıların şirketin finansal durumunu daha net görmelerini sağlar. Ayrıca şirkete ait mevcut varlık ve borç durumunun anlık görüntüsünü de alma imkanı sunar. Konsolide bilanço örneği incelendiğinde şirketler hakkında detaylı finansal bilgilere ulaşılır.

Bağlı ortaklıkların finansal tabloları aynı muhasebe yöntemi kullanılarak ve belirlenen raporlama dönemini kapsayacak şekilde hazırlanır. Bu şart sağlandığında konsolide mali tablolar, konsolidasyona hazır hale getirilmiş olur.

Konsolide Bilanço Nedir?

Konsolidasyon, tüm işleri bir araya getirme prensibi ile hareket etmek anlamında kullanılan bir terimdir. Finansal konsodilasyon iş yaşamındaki yöntem ve süreçleri çok iyi tanımlar. Bir kuruluşun çeşitli yan kuruluşlardan gelen finansal veriler bir araya getirilir. Bu veriler raporlanıp ana şirkete iletmek amaçlanır. Bu noktada da finansal konsodilasyondan yararlanılır. Bu işlem, konsolide bilanço olarak isimlendirilir. Konsolide bilançoda ana ortaklık ve aralarında sermaye ilişkisi bulunan bağlı ortaklıklar önemlidir. Ortalık sağlayan firmaların aynı döneme ait varlıkları, borçları, öz kaynakları, gelir ve giderleri bir araya getirilir. Bu noktada belirli kurallar doğrultusunda hareket edilir.

Bilançoda tüm varlıklar, yükümlülükler, karlar ve şirketin öz kaynakları yer alır. Bu bilgiler cari muhasebe döneminde mevcut net gelir kadar şirketin yarattığı serveti de gösterir. Özellikle banka ve yatırımcılar konsolide bilanço bilgileri ile şirketin varlıklarının değerini öğrenir. Aynı zamanda şirketin bu varlıkları satın almak ya da günlük işlemlerde kullanmak üzere ne kadar borçlu olduğunu belirlemede konsolide bilançodan yararlanırlar.

Konsolide Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Konsolide bilanço hazırlanması, ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların ele alınmasıyla başlar. Belirlenen raporlama tarihini kapsayan sürece ait finansal tablo kalemleri hazır hale getirilir. Bu süreçte yabancı kaynaklardan öz kaynaklara, gelir-giderlerden varlıklara kadar finansal tablodaki her bir kalem bir araya getirilerek toplanır. Hazırlanan finansal tablolar, tek işletmeye ait gibi gösterilmek istenir. Burada önemli olan eliminasyon işlemlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesidir.

Eliminasyon işlemleri; ana ortaklığın her bir bağlı ortaklık yatırım tutarının ve bağlı ortaklıkların öz kaynaklarından ana ortağa düşen payının elimine edilmesi ile başlar. Bağlı ortaklığın dönem karı ya da zararından kontrol gücü olmayan paylara denk gelen tutarlarının belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda eliminasyon, grup içi işlemlerin tamamen mahsup edilmesini kapsar. Tüm bu işlemlerin tamamlanması hata payını minimuma düşürür.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler