FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Tasarruf açığı nedir? Tasarruf açığı nasıl hesaplanır?

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan ifadelerden biri de tasarruf açığıdır. Belirli bir dönem için yurt içindeki toplam tasarruf miktarının yurt içindeki toplam yatırım miktarına karşılık gelmemesi durumunda ortaya çıkar. Tasarruflar ve yatırımlar arasındaki dengesizlik durumunda dış finansman gerekliliği doğar. İhtiyaç duyulan dış finansman miktarı ise tasarruf açığı ya da “savings gap” olarak adlandırılır.

Tasarruf açığı nedir? Tasarruf açığı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir ülkede yapılan yatırımlar, o ülke tarafından yapılan tasarruflardan daha fazla ise bu durum ülkede bir tasarruf açığı söz konusu olduğu anlamına gelir. Bir ülke, bir şirket ya da özel ya da tüzel kişiler için tasarruf açığı meydana gelebilir.

Tasarruf açığı nedir?

Yapılan tasarruflar yapılan yatırımlardan daha az ise tasarruf açığı oluşur. Yabancı sermayeye ihtiyaç doğar. Dış borçlanma yolu ile tasarruf açığının kapatılması da mümkündür. Yeterli miktarda yabancı sermaye çekilemediği zaman dış borçlanmada ağırlık olur. Bu sayede tasarruf açığı kapatılabilir. Tasarruf açığının ekonomik etkileri, ekonomik faaliyetlerin dengesizliği ile kendini gösterir. Ekonomideki iç denge tasarrufların ve yatırımların dengesi ile belirlenir. Yatırımlar ile tasarrufların dengesi ülkenin üç durumuna bakılarak saptanabilir:

  • Tasarruf fazlalığı
  • Tasarruf açığı
  • Tasarruf ile yatırımlar arasındaki eşitlik ya da eşitsizlik

Tasarruf açığı nasıl hesaplanır?

Tasarruf açığını hesaplamak için yatırımların ve yapılan tasarrufların miktarını bilmek yeterli olur. Yapılan yatırımlar ve tasarruflar arasındaki fark tasarruf açığını ortaya çıkartır. Tasarrufların ve yatırımların dengesi şu formül ile hesaplanır:

Tasarruf – Yatırım + Kamu Harcamaları – Vergiler = İhracat - İthalat

Bir ülkenin yatırımlarının ve tasarruflarının eşit olması o ülkede tasarruf açığının bulunmadığı anlamına gelir. O ülke herhangi bir dış borçlanmaya ya da dış finansmana ihtiyaç duymadan kendini idame ettirebilir.

Express
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler