FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Güler Sabancı: "Türkiye Enerji Görünümü" çalışması Türkiye'de bir ilktir, öncüdür
23/11/2020 13:34:59

    Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler
Sabancı, IICEC Turkey Enerji Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel
Lansmanı’nın açılışında yaptığı konuşmada pandeminin tüm dünyada  belirsizlik yarattığını ancak bilimin gücü ile tünelin sonunda ışığın  göründüğünü belirterek, bugün de bilimin ışığında hazırlanan bir ortak  akıl projesi için bir araya gelindiğini söyledi.
    Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi
(IICEC)’in, Üniversite’nin çatısı altında 2010 yılında kuruluşundan bu  yana büyümeye devam ettiğini belirterek, “Bugün özel olarak biraraya  geldiğimiz Turkey Energy Outlook çalışması da, Üniversitemizin  yirminci, IICEC’in onuncu yılında, anlamlı bir ürün oldu” dedi.

    Güler Sabancı konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “10 yıl önce, IICEC’i kurarken, hayal ettiğim, öncü ve örnek bir  çalışmayı tamamladık. IICEC’te oluşturduğumuz Governance/Yönetişim  modeli, Türkiye’de bir ilktir ve örnektir. Gelişmiş ülkelerde  başarının anahtarı, katılımı ve sinerjiyi öne çıkaran, tüm ciddi  paydaşları bir araya getiren ve ortak bir hedefe, geleceğe birlikte  bakmalarını sağlayan governance modelleri ve buna sağlam zemin  oluşturan, bağımsız, nitelikli araştırma kuruluşlarıdır.

    Ben bunu BAŞARI ÜÇGENİ olarak tanımlıyorum.

    Politika yapıcı ve regülasyon işlevi ile kamunun, yatırımcı ve  sektör oyuncusu özel sektörün ve endüstrinin, ve araştırma  kabiliyetleri ile Akademi’nin birlikte çalıştığı, ürettiği ve değer  yarattığı bu Başarı Üçgeni’nin Türkiye’deki örneği IICEC’tir. “
    Bugün, bu başarı üçgeni içerisinde geliştirilen Turkey Energy
Outlook çalışması için bir araya gelindiğini vurgulayan Güler Sabancı  şöyle devam ett:
    “IICEC’in bu çalışmasını, hem Kamu’dan hem de özel sektörden,  sanayiden önemli paydaşlar ile toplantılar, görüşmeler yoluyla,  katılımcı bir süreç ile yürüttüğünü biliyorum. Dolayısıyla, sadece  akademik kalitesi ile değil, sektöre yol gösterecek bir rehber kitap  olma özelliği ile de öne çıkacaktır.
    Bu çalışma, bildiğiniz gibi, Türkiye’de bir ilktir, Öncüdür.
Metodolojisi ve kalitesi ile gelişmekte olan ülke ekonomileri için de  örnek olacaktır.
    Dr. Fatih Birol, hem bu çalışmanın fikrini ortaya koydu hem de  kendisi başından bu yana takip etti, kendisine teşekkür ediyorum. 5  ana hedefimiz var: Daha güvenli, daha verimli, daha rekabetçi, daha  teknoloji odaklı ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceği.
    Bu çalışmanın, bağımsız ve objektif bir Üniversite çalışması  olarak konumlanacağını, sektörde ilgi ile okunup takip edileceğini ve
GELECEK PERSPEKTİFİ ile yol gösterici olacağını düşünüyorum.
    Türkiye enerji sektörünün yabancı yatırım çekmekte uzun yıllar  diğer sektörlere örnek olmuştur. Bu raporun, gelişecek olan enerji  sektörümüzün yatırım cazibesinin artmasında, ülkemize modern,  yenilikçi enerji ve teknoloji yatırımları çekilebilmesinde çok yararlı  bir referans kaynak olarak işlev göreceğine inanıyorum.”

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey