FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIZIM, TREBZMT00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIZIM, TREBZMT00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07/04/2022 tarihinde aldığı kararda Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının teklifi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
14.330.809,36
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
74.082.846
73.736.153
4. Vergiler ( - )
8.162.601
20.171.594
5. Net Dönem Kârı
82.245.447
53.564.559
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.245.447
53.564.559
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
838.684
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
83.084.131
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
82.245.447
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama