FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulunda alınan karar gereği, 10.000.000 TL olan sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen hazırlamış olduğumuz esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısı,  SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 2352 sayılı onayı ve  T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni ile onaylanmıştır.

  

Onaylanan bu tadil metni 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağırılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama