FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
13.07.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.07.2022 tarih ve 10618 sayılı TTSG
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak  İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.07.2022 tarihinde tescil ve 14.07.2022 tarihli, 10618 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kredi Hesaplama