FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KUVVA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
340000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,35
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Veysi Kaynak
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Gökhan Çini /200.000 TL, Temel Yandık / 140.000 TL
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
27,7
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
27,68 - 41,52 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
02/09/2022
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (Şirket) ortaklarından Veysi Kaynak'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin % 1,35'ine tekabül eden toplam 340.000 TL nominal değerli payların 200.000 TL nominal değerli kısmının Gökhan Çini'ye, 140.000 TL nominal değerli kısmının Temel Yandık'a pay başına 27,70 TL fiyatla satışı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/09/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama