FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2022 2. 6 Aylık
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu ve Dipnot 9, 32
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Finansal Durum Tablosu ve Dipnot 9 ve 32 Sehven Girilen Rakamlar ve Ayrıntılı Açıklama
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
29.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal durum tablosundaki  Özkaynak kalemlerinden Ödenmş Sermaye sehven 123.093.434   TL girilmiş olup düzeltilmiş hali 120.000.000.- TL dir. Ayrıca Dipnot 9 ve 32 de ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 

Kredi Hesaplama