FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar
24.03.1986
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Tahvil
14.04.2021
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu
11.10.2022
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'

Kredi Hesaplama