FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Borsa İstanbul A.Ş. nin 07.11.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-12344 Sayılı yazısına istinaden; Şirketimiz payları  üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar  hareketlerine  ilişkin  olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  Özel  Durumların  Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı  Fiyat ve  Miktar  Hareketleri " başlıklı 8. maddesine göre Şirketimiz  tarafından kamuya  açıklanmamış herhangi bir özel bir durum  bulunmamaktadır.

Kredi Hesaplama