FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Esas Sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 04.08.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
30/07/2021
04/08/2021
10380

Kredi Hesaplama