FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
MEHMET TURGUT YILMAZ
26.434.132,84
TRY
2,64
HAKAN YILMAZ
17.170.140,43
TRY
1,72
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Hamiline
0,01
TRY
1571.2
TRY
0,00
Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
0,01
TRY
1571.2
TRY
0,00
Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı
İşlem Görmüyor
C
Hamiline
0,01
TRY
1571.2
TRY
0,00
Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı
İşlem Görmüyor
D
Hamiline
0,01
TRY
999995286.4
TRY
100,00
Herhangi bir imtiyaz yoktur.
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama