FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından aşağıdaki karar alınmıştır;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesi kapsamında açıklanan, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum" çerçevesinde;

  
     
  1. Şirketimizde  Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesine,  gerekli politikaların oluşturulmasına ve takibine,

  2.  
  3. Gerekli  çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için  danışmanlık alınarak Sürdürülebilirlik Komitesi'nin oluşturulmasına ve bu  bağlamda Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanmasına,

  4.  
  5. Komite  üyelerinin seçilmesine karar verilmiştir.

  6.  
  

Kamuoyunun bilgisine sunarız

Kredi Hesaplama