FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.01.2023
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 16.01.2023 tarihli toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine,

2. Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu amaçla SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,

3. Yukarıda belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf