FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye artırımı sonrası esas sözleşme tadili ileilgili SPK'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
150.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020
600.000
900.000,000
150,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020
Nâma
A Grubu, EUHO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREUYM00030
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012
59.400.000
89.100.000,000
150,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012
Nâma
B Grubu, EUHOL(RÜÇHAN), TRREUYM00048
15.261.073,779
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
60.000.000
90.000.000,000
150,00000
15.261.073,779
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Şirket'in A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan ortak Mustafa ŞAHİN, 10.11.2022 tarihli beyanı ile A grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını taahhüt etmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
21.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.01.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
09.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
22.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %150 oranında bedelli artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Bu çerçevede; sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz esas sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla (20.01.2023) başvuru yapılmıştır.

Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
HOLDİNG SERMAYE TADİL.pdf