FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere;

Şirketimizin sahip olduğu lisanslı elektrik üretim santrallerinden Salihli'deki Biyokütle elektrik santrali tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amacıyla kurulu gücün %15'ine tekabül eden 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımızın 19.01.2023 tarihinde kabulü yapılmış ve devreye alınmıştır.

Devreye alınan 1.5 MW ‘a ilave olarak,  mevcut tesisimize 8.5 MW yardımcı kaynak GES kurulum izin başvuru süreci devam etmektedir.

Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkân sağlayan Hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli ve daha uzun süreli çalışmasına ve elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkân vermektedir.

Şirketimiz, bu yatırımlarla kurulu gücünü en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşarak, verimliliğini ve üretimini arttırmış olacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,