FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BIOEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGreenSustainabilityThemedCapitalMarketInstrumentsAbstract|
Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İlgi: 20.01.2023 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" açıklamamız ilgili şablonu olan Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim şablonundan yeniden açıklanmaktadır.


Şirketimizin 20.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada; yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 500.000.000-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikalarının ihraç edilmesine ilişkin olarak alınan Şirketimizin 04.11.2022 tarih ve 2022/9-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı müteakiben SPK'ya 23.11.2022 tarihinde yapılan kira sertifikası ihraç başvurusu kapsamında 16.01.2023 tarihinde SPK'ya iletilen yazı ekinde bulunan, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından Rehber'e ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Ocak 2023 tarihli Sürdürülebilir Kira Sertifikası Çerçevesi'nin ("Çerçeve Belgesi") ve Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan 2 Ocak 2023 tarihli İkinci Taraf Görüşü Raporu'nun kabulüne karar verilmiştir.