FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30.01.2023 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 6.725.000, 00 TL muhammen bedelli 6 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan " Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)"nin 6. Maddesinin 1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 75 oranın altında olduğuna ilişkin tespiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır.

Satılacak Varlık/Aktif Toplamı Oranı: % 0,002
Satılacak Varlık/ Ortalama Piyasa Değeri: % 0,019
Satış Karı/Faaliyet Geliri: % 0,0000


Kredi Hesaplama