FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %150 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'ye yükselmiştir. Yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Ocak 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 30 Ocak 2023 tarihli, 10758 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

  

 

  

Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.

  

 

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
30/01/2023
30/01/2023
10758