FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri N18 D:A + B, 34805 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılmış olup;

  

Yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda; Şirketimizin Merkezinin İstanbul'a Taşınması ile ilgili olan ; 

  

Gündemin 3 Maddesi. Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda YMM  Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi.

  

Esas Sözleşme değişikliğinin T.C Ticaret Bakanlığının 24.01.2023 tarih ve 00082219129 sayılı olurları ile Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylamada Şirket Merkezinin %0,204734 Red oyuna karşılık %99,795266 kabul oyu ile oy çokluğu ile İstanbul'a taşınması kabul edilmiştir.  

  


 
 

  

Şirketimizin Tahsisli Sermaye Artırımı  ile ilgili olan ;

  

Gündemin 6 Maddesi. Esas Sermaye sistemi içerisinde şirketin tahsisli sermaye artırımı yapılabilmesi için genel kurula YMM  Hüseyin CONGER tarafından genel kurul bilgilendirildi. Genel kurul tarafından gerekli SPK izinlerinin ve onayının alınarak şirketimizin Kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere, 40.000.000.- TL Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından tahsisli sermaye artırımın rüçhan hakları kapalı olmak üzere sadece şirket mevcut ortaklarına açık olarak yapılmasına, şirketimizin tahsisli sermaye artırımları işlemlerinin yürütülmesi ve izinlerinin alınması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Tuncay OKALİN ve Tugay FİDAN ‘ın münferit olarak yetkili kılınması genel kurulun onayına sunuldu, yapılan bilgilendirmeden sonra Genel Kurulca yapılan oylamada %0,0000 Red oyuna karşılık %100 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir. 


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

  

 

Kredi Hesaplama