FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022, 11.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin 80.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 700.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştü. Esas sözleşme tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00082280934 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.