FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ SONUC BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
RHEAG
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
10947
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
09.12.2022
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
02.02.2023
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
15.02.2023
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0
Hamiline
Değil
-
1,8
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0
02.02.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0
03.02.2023
0
0
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 26.01.2023 tarih ve 4/114 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.

Bu çerçevede Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 02 Şubat 2023 Perşembe günü başlayıp, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecektir.

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 17.05.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 1,80 TL olarak belirlenmiştir.

Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.rheagirisim.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.' nin www.strateji.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.