FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
ICBC TURKEY BANK A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
24.02.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4 - 2022 Yılı Finansal Tabloları'nın Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,
9 - 2022 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
10 - 2023 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
11 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,
13 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
30032023_GK Davet Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2
30032023_GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bankamız 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama