FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bugün açıklanan 01.01.2022-31.12.2022 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

  

  

  

2022 yılı sonuçları ile bir önceki yıl karşılaştırıldığında Şirketimiz; %96 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %505 artırarak 547 m TL'den 3.314 m TL'ye çıkartmıştır.

  

                                                                                     

                                                                                       
 

 

 

Özet  Finansal Durum

 

 

 

(Bin TL)

 

 

 
 

 

 

01.01.2021 – 31.12..2021

 

 

 
 

 

 

01.01.2022 – 31.12.2022

 

 

 
 

 

 

Artış / (Azalış) Oranı

 

 

 

(%)

 

 

 
 

 

 

Satış Gelirleri

 

 

 
 

524.193

 
 

 

 

1.029.892

 
 

 96

 
 

 

 

Net Kar

 

 

 
 

547.432

 
 

3.314.107

 
 

505

 
 

 

 

Toplam Özkaynaklar

 

 

 
 

1.761.543

 
 

5.847.763

 
 

 232

 
 

 

 

Toplam dönen varlıklar

 

 

 
 

1.938.265

 
 

6.021.838

 
 

 211

 
 

 

 

Gayrimenkuller,  Gayrimenkule Dayalı Projeler

 

 

 
 

 

 

1.693.587

 
 

 

 

5.505.713

 
 

225

 
 

 

 

Defter Değeri

 

 

 
 

 

 

2,84

 
 

 

 

4,19

 
 

 48