FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 27 ve Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dipnot Bilgi Revizyonu
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

31.12.2022 dönemi finansal tablo dipnotlarında yer alan Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü tablosunda Atıl Tutulan Arsa/Araziler bilgisi revize edilmiştir.

Solo ve konsolide güncel bağımsız raporlarımız ile faaliyet raporumuz ektedir.

Bilgilerinize sunarız.