FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
06.03.2023
Genel Kurul Tarihi
06.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki ilkelerin (4.3.6.) maddesinde yer alan şartları taşımalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - 2022 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ücret politikasının Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2023 yılı huzur hakkı tespiti ve 2023 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi.
11 - 2022 hesap yılı içerisinde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi , vekalet formununu ve gündem maddeleri ile ilgili bilgileri içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.