FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bu açıklama bir düzeltme olmayıp, yeni Pay Geri Alım Programı'nın duyurusudur.
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile; 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek, Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekli "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen Dokümanlar
EK: 1
Ek-Pay Geri Alım Programı 2023.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2
App.-Share Buy-Back Program-2023.pdf - Geri Alım Programı