FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.03.2023
Genel Kurul Tarihi
05.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 K:4 34406 Kağıthane / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - 2022 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2022 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
13 - Güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
14 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
15 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve görüşler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ESCAR 2022 OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
Escar Bagis ve Yardim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
ESCAR OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.04.2023 Çarşamba günü, saat:14:00'de Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama