FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2022-31.05.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için yıl sonu ve  sonrasındaki ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin  yapılması hususunda Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza Apt. N14/24 Sarıyer-İstanbul  adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 658491-0 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde  3530590301 numarasıyla kayıtlı 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim  A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine  karar verilmiştir