FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.03.2023
Genel Kurul Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt,Bakırköy,İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2022 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2022 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu'nca 2023 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - 2022 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
14 - İhracat Faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilovası Çelik Servis Merkezi yatırımı ve kapasite artışı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YKSLN_2023-05-12 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
YKSLN_2023-05-12 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama