FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
06/03/2023
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14/03/2023
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan (Yönetim Kurulu Kararının iptali)
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Kocaeli 2.AsliyeTicaret Mahkemesi 2023/113
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
07/03/2023
oda_Decision|
Alınan Karar
Mahkemenin yetkisizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan usulden reddedilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 03.02.2023 tarihinde Kamuya açıklanan, 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından, Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/113 Esas sayılı dosya üzerinden açılan davanın dava dilekçesi 14.03.2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Karar ile birlikte mahkeme tarafından verilen yetkisizlik kararı da tarafımıza yine 14.03.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararına karşı istinaf yolu açıktır. 

Kredi Hesaplama