FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
EPLAS BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
27.825.600,89
Ulaşılacak Sermaye (TL)
239.595.600
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016
12.000
91.327,407
761,06172
B Grubu
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
Nâma
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
27.813.600,89
211.678.671,703
761,06172
B Grubu
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
27.825.600,89
211.769.999,110
761,06172
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
17.488.134,75
Emisyon Primi (TL)
132.174.399
Geçmiş Yıl Karları (TL)
56.331.758,45
Özel Fonlar (TL)
5.100.345,29
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
675.361,62
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda;

1) Enflasyon Muhasebesi Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 16.135.281,85 TL' nin,

2) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında yer alan 132.174.399,00 TL'nin

3) Geçmiş yıllar karlarında sınıflandırılan;

a.) Olağanüstü Yedekler hesabındaki 675.361,62 TL,

b.) Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 1.352.852,90 TL,

c.) Özel Fonlar hesabındaki 5.100.345,29 TL

d.) VUK'a göre hazırlanan solo bilançodaki Geçmiş Yıl Zararları ve Dönem Net Zararının mahsubundan sonra Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 56.331.758,45 TL

Olmak üzere toplam 211.769.999,11 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,

Buna göre;

a) Şirketimizin 27.825.600,89 TL olan çıkarılmış sermayesinin %761,06173 oranında bedelsiz arttırılmasına,

b) Artırılan 211.769.999,11 TL'lik payların tamamının B tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,

c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,

d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,

e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."


Aynı şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.