FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaya Tavanı Sürecinin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eşleştirilmesi için tekrar yayınlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kayıtlı Sermaye Tavanı sürecinin Olağan Genel Kurul ile eşleştirilmesi için tekrar yayınlanmıştır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2022
Karar Tarihi
10.03.2023
Genel Kurul Tarihi
07.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Blok No:9A Sarıyer-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
8 - Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
9 - Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-33523 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00083185261 sayılı izin yazıları doğrultusunda ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
15 - 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - 16- Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Davet Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2021 - 31.05.2022 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.