FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
21.03.2023 TARİHLİ PAY GERİ ALIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
300.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
10.000
0,004
19,741
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
100.000
0,042
19,7
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
10.000
0,004
19,699
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
20.000
0,008
19,6
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
10.000
0,004
19,549
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
20.000
0,008
19,5
0
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013
21.03.2023
10.000
0,004
19,4
0
Ek Açıklamalar

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15/02/2023 tarih ve 2023/02 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının geri alımına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı dikkate alınarak 21.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen geri alım programının revize edilmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul'da işlem gördüğümüz pazarda Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,

2. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 300.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,

3. Pay geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,

4. Gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirimesine,

5. Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden,

21.03.2023 tarihinde 19,4000 - 19,7410 TL fiyat aralığından (ortalama 19,6438 TL) 180.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 180.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,10)


Kredi Hesaplama